050-5385-3472

toyamazusi_rogo

廻転とやま鮨 銀座

廻転とやま鮨 銀座